UWAGA – ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO
W OPŁACIE ZA WODĘ I ŚCIEKI


Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 listopada 2021r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego na indywidualny dla każdego płatnika za wodę i ścieki. W związku z tym prosimy o realizację płatności na konto wskazane w fakturze rozliczającej zużycie wody i ścieki.

Konto wskazane na fakturze służy tylko i wyłącznie do rozliczenia należności za wodę i ścieki.