Informacja o złożonych ofertach na "Zakup kruszywa - 2021"

Pliki do pobrania (kliknij w link):

Informacja dla wykonawców


 

Informacja dla wykonawców dot. unieważnienia postępowania na zakup lamp UV, mieszaczy statycznych wraz z niezbędną armaturą i montażem.

Do pobrania:

Informacja dla wykonawców

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa oleju napędowego ON na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach

 


 

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg na: Dostawa oleju napędowego ON na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o.

Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie