Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa oleju napędowego ON na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach

 


 

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg na: Dostawa oleju napędowego ON na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o.

Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie

 


 

Informacja o wynikach: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg na: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie