Przetarg na: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Pliki do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie

SIWZ_Dostawa_energii

ZGK Morawica_SIWZ_Zal_1_Wykaz_PPE

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_2_Formularz_oferty

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_3_Oświadczenie_warunki

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_4_Oświadczenie_wykluczenie

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_5_Wykaz_dostaw

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_6_Umowa

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_7_Oświadczenie_Grupa_kapitałowa

 


 

Unieważnienie przetargu:

 

Dotyczy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

 

Pliki do pobrania: (kliknij w link)

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 


 

Dotyczy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

 

Informacja o złożonych ofertach

 


 

Przetarg na: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

Pliki do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie

ZGK Morawica SIWZ Zał. 6 Umowa

ZGK Morawica SIWZ

ZGK Morawica_SIWZ_Zal_1_Wykaz_PPE

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_2_Formularz_oferty

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_3_Oświadczenie_warunki

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_4_Oświadczenie_wykluczenie

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_5_Wykaz_dostaw

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_7_Oświadczenie_Grupa_kapitałowa

Zmiana ogłoszenia

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o. o. informuje, o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na "Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Brzezinach w postaci skratek i zawartości piaskownika".

 

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy