Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Dostawa piaskarko-solarki i pługa do odśnieżania"

Wyniki Część A

Wyniki Część B